Felhasználási feltételek

Az IBER Consulting Kft. ezúttal felhatalmazza Önt arra, hogy a jelen dokumentumot az alábbi feltételek szerint elolvassa, arról másolatot készítsen, kinyomtassa és továbbítsa:

  1. A dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű.
  2. A dokumentum nem kereskedelmi célú felhasználásra készült.
  3. A dokumentum bármely példányának vagy részének a jelen szerzői jogvédelem teljes szövegét tartalmaznia kell.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a jelen dokumentumban bemutatott bármely programra, közzétételre, designra, termékre, folyamatra, szoftverre, technológiára, információra, know-how-ra vagy ötletre egyéb jogok is vonatkozhatnak, ideértve az IBER Consulting Kft. tulajdonában álló szellemi tulajdonjogokat, és ezért Ön a velük kapcsolatos licenszre nem jogosult. 

A jelen dokumentum célja, hogy bizonyos témakörben vagy témakörökben általános információkkal szolgáljon, és nem tárgyalja az adott témakör(öke)t annak teljességében. Ennek következtében a jelen dokumentumban megadott információk nem minősülnek számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, tanácsadási illetve egyéb szakmai szolgáltatásnak. Az Ön személyes pénzügyeit vagy üzletvitelét befolyásoló bármely döntés meghozatala vagy ilyen lépés megtétele előtt kérje ki egy képzett szakmai tanácsadó véleményét. 

A jelen dokumentum és a benne foglalt információ a jelen helyzetet tükrözi, és az IBER Consulting Kft. nem tesz kimondott vagy kimondatlan jognyilatkozatot és nem vállal garanciát a jelen dokumentummal vagy információkkal kapcsolatban. Az előbbiek korlátozása nélkül, az IBER Consulting Kft. nem vállal garanciát a dokumentum vagy a benne foglalt információk hibátlanságáért illetve bárminemű teljesítési vagy minőségi megfeleléséért. 

Ön a jelen dokumentumot és a benne foglalt információkat a saját felelősségére használja. Ön teljes mértékben felelősséget vállal a jelen dokumentum és a benne foglalt információk használatából eredő veszteségekért. A jelen dokumentum vagy a benne foglalt információk felhasználásával kapcsolatos bármilyen különös, közvetett, véletlen, következményes, járulékos vagy büntető vagy bármilyen egyéb kárért – akár szerződéses, jogszabály szerinti vagy szerződésen kívüli károkozás (pl. gondatlanság) – az IBER Consulting Kft. nem vonható felelősségre.